Szkolenia BHP, a bezpieczeństwo pracowników. Jakie szkolenia musi przeprowadzić pracodawca?

Przepisy z zakresu prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia różnego rodzaju szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. O tym, jakie będzie to szkolenie decyduje nie tylko etap zatrudnienia na jakim znajduje się aktualnie pracownik, ale rodzaj wykonywanych czynności w zakładzie pracy. Jeżeli szukasz profesjonalnych firm prowadzących szkolenia BHP w Gdańsku, czytaj dalej!

Wstępne szkolenie BHP jako podstawa rozpoczęcia pracy

Tak naprawdę, pracownik pierwsze szkolenie z zakresu BHP musi odbyć jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Składa się on z dwóch etapów:

  • Szkolenia stanowiskowego ogólnego oraz
  • Instruktażu stanowiskowego

Celem wstępnego szkolenia BHP jest zaznajomienie pracownika z najważniejszymi przepisami z zakresu prawa pracy oraz tymi, które zawarte są w układach zbiorowych pracy oraz regulaminie pracy. Na tym etapie pracownik musi poznać podstawowe zagrożenia, na jakie może natknąć się podczas wykonywania swoich obowiązków.

W Gdańsku działa wiele firm, które prowadzą tego typu szkolenia. Jest to podstawowa usługa realizowana przez wszystkie podmioty specjalizujące się w organizacji szkoleń BHP.

Okresowe szkolenie BHP – W jakim celu i jak często je robić?

Kolejnym etapem szkolenia pracowników z zakresu BHP są szkolenia okresowe. Mają one na celu zaznajomienie pracowników ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa oraz uzupełnienie ich wiedzy w tym zakresie.Częstotliwość organizowania szkolenia okresowego uzależniona jest od stanowisk, na jakich zatrudnieni są pracownicy. Może to być:

  • Raz do roku w przypadku pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne,
  • Raz na trzy lata w przypadku pracowników robotniczych,
  • Raz na pięć lat dla pracowników administracyjnych, którzy podczas wykonywania pracy narażeni są na określone czynniki szkodliwe, jak np. hałas.

W Gdańsku, firmami, które specjalizują się w tego typu szkoleniach są np. Inżynieria BHP oraz BHP Active.

Szkolenia BHP, a pierwsza pomoc

Kiedy organizujesz dla swoich pracowników szkolenie BHP, dobrze jest połączyć je z nauką dodatkowych umiejętności, np. z kursem pierwszej pomocy. Tego typu kursy mogą okazać się niezastąpione w przypadku ratowania życia lub zdrowia ludzkiego dlatego tak ważne jest, aby przynajmniej jedna osoba przeszkolona zawsze znajdowała się w miejscu pracy. Dzięki temu może ona zacząć działać od razu, zanim na miejscu zdarzenia pojawi się profesjonalny ratunek. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy powinny być organizowane z wykorzystaniem manekinów, aparatów AED, kołnierzy ortopedycznych tak, aby uczestnik kursu mógł poznać działanie tych urządzeń i rozwiązań w praktyce. Decydując się na wybór firmy organizującej szkolenia BHP w Gdańsku upewnij się, że dysponuje ona profesjonalnym sprzętem do nauki.

Praca na wysokości , a szkolenia BHP

Pracownicy wykonujący pracę na wysokości od 1 metra wzwyż są traktowani, jako wykonujący pracę na wysokości. Oznacza to, że tak samo należy traktować pracowników czyszczących wysokie kominy, jak i tych, którzy pracują z drabiny. Ustawodawca wykluczył spod tej definicji jedynie dwie grupy pracowników:

  • Tych, którzy są chronieni specjalnymi zabezpieczeniami oraz
  • Pracowników pracujących na podestach osłoniętych pełnymi ścianami o wysokości przynajmniej 1,5 metra.

Szkolenie BHP w tym zakresie powinno uwzględniać specyfikę wykonywanej pracy, kolejność czynności i podział prac między pracowników, a także wymagania BHP dla każdej czynności z osobna.

Naruszenie zasad BHP pomimo szkoleń, kto ponosi za to odpowiedzialność?

Szkolenie BHP szkoleniem, ale niekiedy dochodzi do naruszenia obowiązujących zasad BHP w zakładzie pracy. Kto wtedy ponosi za to odpowiedzialność?

Zasadniczą część odpowiedzialności ponosi pracodawca, zgodnie z przepisami prawa pracy. Wynika to z faktu, że to właśnie on decyduje o podziale obowiązków oraz organizacji procesu wykonywania pracy.

Istnieje jednak możliwość przeniesienia odpowiedzialności na kierowników poszczególnych działów delegując na nich część władzy wynikającej z faktu bycia pracodawcą.Wtedy odpowiedzialność za dany dział (w tym w zakresie BHP) przechodzi na daną osobę. Tak więc np. kierownik działu produkcji będzie odpowiedzialny za zachowanie zasad BHP w swoim dziale, a pracodawca w pozostałej części zakładu pracy.

A co ze służbą BHP zatrudnioną w zakładzie pracy? Paradoksalnie to jedyny organ, który za zachowanie zasad BHP nie odpowiada. Pełni on natomiast rolę doradczą, a zatem kontroluje aktualność szkoleń BHP poszczególnych pracowników i sugeruje zmiany w zakresie obowiązujących procedur.

Jeżeli szukasz firmy organizującej szkolenia BHP w Gdańsku, wybierz podmiot, który zajmuje się tym profesjonalnie i kompleksowo. Taka firma nie tylko przeprowadzi szkolenia wstępne i okresowe, ale doradzi, jaki pakiet szkoleniowy dla pracowników warto wykupić, aby realizowali oni swoje obowiązki świadomie i w sposób zgodny z przepisami prawa.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *