Czy szkolenia bhp Gdańsk są konieczne?

Do jednych z obowiązków pracodawcy zalicza się przeprowadzenie przeszkolenia pracowników z zakresu BHP. W ramach BHP pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. skolenie bhp jest przeprowadzane w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego conajmniej raz na 5 lat.

Jak wygląda szkolenie bhp?

Dla pracowników obsługujących stanowiska robotnicze szkolenie bhp przyjmuje postać instruktażu i to przynajmniej raz w roku, gdy stanowisko to jest związane ze szczególnie dużym zagrożeniem. W przypadku braku dużego zagrożenia szkolenia bhp Gdańsk powinny mieć miejsce conajmniej raz na 3 lata. Należy przypomnieć, że pierwsze szkolenie okresowe powinno miec miejsce do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Przeprowadza się także szkolenia dla pracowników służby BHP, także w formie:Szkolania BHP Gdańsk

  • kursu,
  • seminarium lub
  • samokształcenia kierowanego (online)

conajmniej raz na 5 lat. Z kolei dla pracowników administracyjno-biurowych i innych szkolenie powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni być szkoleni raz w roku na stanowiskach, gdzie pojawia się duże zagrożenie.

Kiedy zwolnienie ze szkolenia bhp?

Z takiego szkolenia okresowego może nastąpić zwolnienie pracownika, który:

  • jest w posiadaniu aktualnego zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP u innego pracodawcy(to samo stanowisko pracy),
  • odbyła inne szkolenie(np. szkolenia bhp Gdańsk) dla osoby zatrudnionej na innym stanowisku(a zakres tematyczny pokrywa się z wymaganym na nowym stanowisku pracy).

Zgodnie z przepisami brak jest konkretnie wskazanego zakresu szkoleń. z tego powodu eksperci przyjmują, że powinno ono obejmować:

  • udzielanie pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań z zakresu zwalczania pożarów,
  • działania w zakresie ewakuacji pracowników.

Warto podkreślić, że pracodawca dopuszczający pracownika do pracy bez ważnego szkolenia BHP naraża się na wysokie kary finansowe(nawet do 30 000 zł). Natomiast odpowiedzialność karna może nastąpić, gdy brak szkolenia bhp jest bezpośrednią przyczyną wypadku.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *