Gdzie można zrobić szkolenie BHP?

Każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, by zapewnić swoim pracownikom szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdzie takie szkolenie może się odbywać i w jakiej powinno być ono formie.

Szkolenia BHP na terenach zakładów pracy

Najczęściej szkolenia BHP przeprowadzane są na terenach zakładów pracy. Szczególnie jeśli chodzi o szkolenie instruktażowe, podczas którego pracownik ma się zapoznać ze specyfiką pracy na stanowisku, które zostanie przez niego objęte. Szkolenie okresowe, bardziej kompleksowe i znacznie dłuższe, może także odbywać się na terenie zakładu pracy. Przykładowo w pomieszczeniach biurowych. Zazwyczaj takie szkolenia przeprowadza sam pracodawca, który nabywa odpowiednie uprawnienia bądź też jeden z wyznaczonych do tego pracowników.

Oczywiście podczas szkolenia muszą być zapewnione projektory, ponieważ zazwyczaj opierają się one na wielu filmach instruktażowych, ukazujących ewentualne zagrożenia związane z danym stanowiskiem. Pomieszczenie, w którym odbywa się szkolenie musi być zatem odpowiednio duże i wyposażone w wszelki niezbędny sprzęt.

Czy szkolenie BHP musi odbywać się w zakładzie pracy?

Takie szkolenie oczywiście nie musi odbywać się na terenie zakładu pracy. Bardzo często jest ono powierzane osobie z zewnątrz, dlatego też może odbywać się w innej placówce, w której muszą stawić się pracownicy. Stosunkowo nowym pomysłem są również szkolenia BHP, które przeprowadzane są online. Dają one wiele możliwości zarówno pracodawcy, jak i pracownikom. Mogą bowiem odbywać się w dowolnym czasie, jest on elastyczny. Szkolenie takie trwa określoną ilość czasu dlatego też łatwo wyliczyć, ile pracownik przeznaczył na niego swojego wolnego. Za ten czas bowiem pracodawca jest zobowiązany zapłacić pracownikowi, ponieważ wszystkie koszta związane z szkoleniami BHP, ma w obowiązku pokryć sam pracodawca.

Szkolenia BHP mogą zatem odbywać się na terenach zakładów pracy, w pomieszczeniach biurowych, ale i placówkach zewnętrznych. W odpowiedzi na potrzeby ludzi XX wieku, są one przeprowadzane nawet online.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *