Kompleksowe szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców

Podczas realizowanych przez nas szkoleń w obszarze przepisów BHP, przełamujemy stereotyp nudnych i nieżyciowych zaleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną w zakładzie pracy. W przystępny i zrozumiały sposób, przekazujemy niezbędną, popartą praktycznymi przykładami, wiedzę, dzięki czemu wspólnie spędzony czas nie będzie stracony.

Szeroka oferta specjalistycznych kursów – szkolenia BHP

Pośród olbrzymiej palety kursów, nasza firma szkoleniowa oferuje kursy na urządzenia transportu bliskiego, które przygotowują do obsługi wózków, podnośników, dźwigów, wciągarek, suwnic czy żurawi. Kursy te odbywają się pod nadzorem wysokiej klasy specjalistów, posiadających uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. W trakcie zajęć szkoleniowych, dane zagadnienie omawiane jest z wykorzystaniem materiałów wideo i przykładów „z życia”. Rozwiązanie to pomaga łatwiej przyswoić ważną wiedzę, ponieważ w obrazowy sposób można przekonać się o jej praktycznym zastosowaniu. Kurs ten wpływa w efekcie na zwiększenie świadomości w zakresie różnego rodzaju zagrożeń i ma pośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Przepisy jasno precyzują, że szkolenie BHP muszą przejść zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Bez właściwego wyedukowania i kooperacji w obszarze BHP wszystkich osób związanych z zakładem, nie może być mowy o odpowiedniej higienie i bezpieczeństwie podczas pracy.

Kursy/szkolenia BHP dla pracowników – ich celem jest usystematyzowanie i przedstawienie wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa w przystępnej formie – zbioru przysługujących praw, ale i obowiązków towarzyszących wykonywaniu przez nich pracy w ramach BHP.

Kursy/szkolenia BHP dla pracodawców – ukierunkowane są przede wszystkim na zapoznanie właścicieli firm bądź osób oddelegowanych przez nich do zarządzania potencjałem kadrowym, z aktualnymi przepisami i wymaganiami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy. Po etapie zaznajomienia się z przepisami BHP, pracodawcy są bowiem zobowiązani do wdrożenia poszczególnych zaleceń w życie danej fabryki, zakładu czy firmy.

Dodatkowo, niezależnie od tradycyjnego przeszkolenia pracowników i pracodawców w zakresie BHP, nasza firma świadczy także usługi w następujących obszarach:

  • Wstępnych szkoleń BHP – związanych z pakietem niezbędnej wiedzy o tematyce bezpieczeństwa oraz higieny pracy, jaką musi posiąść każdy nowy pracownik, przed przystąpieniem do wykonywania powierzonych mu obowiązków zawodowych.
  • Okresowych szkoleń BHP – realizowanych w określonych przedziałach czasowych, uzależnionych od rodzaju wykonywanego przez pracownika zajęcia i piastowanego stanowiska.

Warto zaznaczyć, że główne obowiązki pracownicze, wynikające z przepisów BHP, zawarte są w Kodeksie Pracy (art. 211, ust. 1-7).

Kurs BHP z Centrum Szkoleń, czyli fachowo i w przystępnej formie

Nasza firma szkoleniowa realizuje swoje usługi na terenie całego kraju. Wszystkie wykłady i zajęcia odbywają się przy udziale oddelegowanych przez nas certyfikowanych profesjonalistów w swoich dziedzinach, którzy łączą doświadczenie praktyczne z właściwym podejściem dydaktycznym. Taka strategia przekłada się na dużą efektywność i atrakcyjność szkoleń. Skontaktuj się z nami, z przyjemnością odwiedzimy również Twoją firmę i przeprowadzimy pakiet obowiązkowych szkoleń czy wymaganych kursów w przyjaznej atmosferze, a przede wszystkim w przystępnej formie.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *