Kto powinien zlecić kurs BHP dla pracowników?

Kto powinien zlecić kurs BHP dla pracowników? Według przepisów prawa pracy, bezpieczne i higieniczne warunki na stanowisku zawodowym stanowią priorytet w każdej profesji. Zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy należy do zadań pracodawcy.

Podobnie sytuacja przedstawia się w kwestii szkoleń z zakresu BHP. Według regulacji Kodeksu Pracy, zapewnienie szkoleń BHP dla pracowników należy do kompetencji pracodawcy. Właściciel przedsiębiorstwa, zatrudniający pracowników osobiście również musi przejść szkolenie z zakresu BHP, ogólne oraz tematyką odpowiadające swojemu stanowisku. Pracodawca nie musi osobiście przeprowadzać szkolenia BHP dla pracowników, może zlecić je firmie zewnętrznej, posiadającej w tym względzie odpowiednie kompetencje.

Kogo obejmują szkolenia BHP w zakładzie pracy?

Kurs BHP dla pracowników nowo zatrudnionych jest według przepisów wykonawczych obowiązkowy. Dotyczy to uczniów, odbywających praktykę zawodową na terenie zakładu pracy oraz studentów, zatrudnionych najczęściej na podstawie umów cywilnoprawnych. Każdy, nowo zatrudniony pracownik, bez względu na rodzaj umowy o pracę, powinien odbyć ogólne szkolenie BHP oraz kurs BHP dla pracowników, przygotowany pod kątem objętego stanowiska pracy. Zapewnienie pracownikom przyjętym kursów BHP jest zadaniem pracodawcy. Osoby, zatrudnione w przedsiębiorstwie powinny cyklicznie odbywać kursy BHP dla pracowników, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Za brak aktualnych potwierdzeń odbycia szkolenia, pracodawcy grozi sankcja.

W jaki sposób podlegają kursom osoby zatrudnione na kilku stanowiskach?

Pracownicy, którzy zmieniają stanowisko pracy, muszą odbyć kurs BHP dla pracowników, dedykowany konkretnemu stanowisku. Jeżeli pracownik obejmuje więcej niż jedno stanowisko w firmie, dla każdego z nich musi odbyć kurs BHP, potwierdzający znajomość przepisów i zasad przestrzegania bezpieczeństwa. Jeżeli na danym stanowisku zachodzą zmiany technicznych uwarunkowań, wpływające na pracowników, konieczne będzie przeprowadzenie kursu BHP.

Kto przeprowadza kursy BHP dla pracowników?

Właściciel przedsiębiorstwa zleca przeprowadzenie szkoleń BHP dla pracowników najczęściej firmom zewnętrznym, legitymującym się odpowiednimi, respektowanymi prawnie certyfikatami oraz wiedzą, konieczną do przeprowadzenia szkoleń na konkretnych stanowiskach. Przepisy, mówiące o konieczności realizacji szkoleń BHP wstępnych, specjalistycznych i okresowych, muszą zostać spełnione, aby zakres szkoleń był zgodny z wymogami.

Czy możliwe jest odbycie kursu BHP online?

Nowoczesne sposoby odbywania kursów BHP dopuszczają nowoczesną technologię w zakresie rozwiązań szkoleniowych. Kursy BHP dla pracowników mogą zatem być przeprowadzane zdalne, jednak ich program musi być zgodny z wymogami i wytycznymi, ujętymi w przepisach prawa.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *