Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia bhp

Każdy pracodawca ma za zadanie dopuścić swoich pracowników do szkolenia BHP. Pracodawca szkoleniem tym bowiem wdrąża nowych pracowników do podjętych działań na ich przyszłym stanowisku pracy bądź przypomina obecnym pracownikom uzyskane informacje na szkoleniu wstępnym.

Pracodawcy zobowiązani są do zaznajomienia pracownika z wszelakimi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy. Każdy zatrudniony pracownik musi zapoznać się z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz z obowiązkami, jakie będą z tymi zasadami związane.

Obowiązkiem pracodawcy jest także, w przypadku szkolenia BHP, umożliwienie pracownikom nabycia zdolności wykonywania pracy z sposób bezpieczny, a także nauki postępowania w awaryjnych i nietypowych sytuacjach, związanych z zagrożeniem życia.

Powinni pozwolić też pracownikom wyszkolić się z udzielania pierwszej pomocy, kiedy dojdzie np. do nieszczęśliwego wypadku w trakcie pełnionych obowiązków. Pracodawca powinien doskonale znać zakres niezbędny do wykonywania obowiązków, które nad nim ciążą. Sam takżemusi przestrzegać zasady samego Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zobowiązany jest również do (oczywiście, na własny koszt) do przeszkolenia pracowników z zakresie BHP oraz pamiętać o prowadzeniu okresowych szkoleń BHP.

Następny i równie istotny obowiązek pracodawcy to bardzo dokładne zapoznanie każdego pracownika z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, jakie przyjęły się w danym miejscu pracy.

Każdy pracodawca zobligowany jest do udzielenia szczegółowych instrukcji oraz wskazówek, które dotyczą BHP na danym stanowisku. Jest to istotny fakt  przy podjęciu nowej pracy bądź kontynuowaniu podjętego wcześniej przez pracownika stanowiska pracy. Zatem, każdy pracodawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, aby przeszkolić swojego pracownika z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Bez tej podstawowej wiedzy pracownik nie jest w stanie wykonywać samodzielnie swoich obowiązków. Anawet nie zostanie on do wykonywania tych obowiązków dopuszczony. Szkolenie BHP jest więc istotnym elementem pracy, bez którego nie można jej podjąć. Dopuszczenie pracownika do pracy bez odbycia wstępnego szkolenia BHP może być dużym obciążeniem dla pracodawcy, który do tego dopuścił.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *