Szkolenia BHP Gdynia – liderzy

Zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia w dziedzinie bhp należy do podstawowych obowiązków pracodawcy względem swoich pracowników. Co ważne, obowiązek ten jest aktualny przez cały okres zatrudnienia danej osoby. Przepisy bhp, które powinien poznać każdy pracownik, to nie tylko potrzebna teoria, ale przede wszystkim zwiększenie świadomości i wzrost bezpieczeństwa pracy na konkretnym stanowisku. Dlatego też tak ważne jest dołożenie należytej staranności do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie bhp Gdynia na każdym etapie zatrudnienia

Pozytywne ukończenie szkolenia bhp oraz otrzymanie stosownego dokumentu nie jest jednorazowe. Dla osób przyjmowanych do pracy po raz pierwszy organizowane jest szkolenie wstępne, natomiast po upływie roku czasu należy przeprowadzić szkolenie okresowe. Wyjątek stanowią tutaj pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, gdyż dla tej grupy szkolenie okresowe należy przeprowadzić po upływie 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie wstępne swoim zakresem obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Ten ostatni jest niezwykle przydatny w praktyce, gdyż podczas tego instruktażu pracownik poznaje realne zagrożenia i ryzyko zawodowe na swoim stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe organizowane jest w celu ugruntowania i pogłębienia już posiadanej wiedzy. Kończy się egzaminem, a jego okres ważności zależy od zajmowanego stanowiska – dla pracowników administracyjnych wynosi 5 lat, natomiast dla osób na stanowiskach robotniczych 3 lata, chyba że występują szczególne zagrożenia – wtedy instruktaż przeprowadza się co roku.

Przepisy bhp przekazywane przez profesjonalistów

Szkolenia bhp Gdynia przeprowadzane są przez profesjonalistów w swojej dziedzinie, którzy w fachowy, prosty i przejrzysty sposób przekazują swoją wiedzę uczestnikom. Ciekawie omawiane są poszczególne przypadki, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, dzięki czemu proces przyswajania wiedzy jest szybki i skuteczny. Uwzględnienie w kursach wszelkich nowelizacji przepisów, daje pewność, iż zdobyta wiedza jest kompletna i aktualna.

Zalety szkoleń i kursów bhp w praktyce

Korzyści płynące ze skrupulatnego przeprowadzania szkoleń i respektowania zasad bhp w miejscu pracy są wielorakie i dotyczą zarówno pracodawców jak i pracowników. Wśród tych najważniejszych można wymienić:

  • wyższą świadomość zatrudnionych pracowników;
  • dbałość o prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań;
  • wzrost bezpieczeństwa;
  • poszanowanie zasad panujących w zakładzie pracy;
  • pogłębienie współpracy w zespole.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *