Szkolenie BHP dla pracowników – jak często?

Ochrona zdrowia i życia pracowników, bezpieczne i higieniczne stanowisko pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy na rzecz jego pracowników. Aby spełnić te warunki cały system organizacji pracy musi zostać im podporządkowany a pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie BHP dla pracowników musi zorganizować pracodawca natomiast obowiązkiem państwa, poprzez narzędzie jakim jest Kodeks Pracy, jest kontrolowanie pracodawcy i jakości spełniania wymogów BHP względem pracownika.

Pracownik nie może przystąpić do pracy bez szkolenia BHP

Żaden nowoprzyjęty pracownik nie może rozpocząć pracy bez pełnego szkolenia BHP. Bardzo często na różnych forach pojawiają się wpisy z zapytaniem o termin pierwszego szkolenia. Pracownicy podejmujący pracę zwracają uwagę, że pracodawca przyjmując większą grupę pracowników czeka na zakończenie rekrutacji, by dopiero wszystkich razem wysłać na szkolenie BHP dla pracowników. Co do zasady, żaden pracownik nie może podjąć swoich obowiązków zawodowych, dopóki nie zakończy szkolenia i to bez względu na miejsce pracy, zajmowane stanowisko i zakres obowiązków, chyba, że przedłuża umowę czy kontrakt na to samo stanowisko pracy.

Rodzaje szkoleń BHP dla pracowników

Pracodawca jest zobowiązany do organizacji dwóch rodzajów szkoleń z zakresu BHP:

  • szkolenia wstępnego
  • szkolenia okresowego

Oba rodzaje szkoleń zapewnia i opłaca pracodawca. Na koniec szkolenia pracownik podpisuje dokument potwierdzający zakończenie szkolenia.

Szkolenie BHP dla pracowników okresowe

Najwięcej wątpliwości i zapytań dotyczy zwykle szkoleń okresowych z zakresu BHP. Od 1 stycznia 2019r. nastąpiła zmiana przepisów regulujących częstotliwość okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Przed zmianą pracodawca miał obowiązek przygotowania dla pracowników szkolenia BHP raz na 6 lat.

Nowe przepisy zwalniają z okresowych szkoleń BHP tę grupę pracowników pod warunkiem, że ich pracodawca został zakwalifikowany do grupy zawodowej nie wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka. Do trzeciej grupy ryzyka włącznie zalicza się taką działalność gospodarczą, która generuje najmniej szkodliwe czynniki dla ludzkiego zdrowia oraz niskie wskaźniki wypadkowości.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *