Szkolenie BHP jaki paragraf?

Kwestie szkoleń BHP, są unormowane dzięki artykułom i paragrafom. To właśnie z nich wiemy, iż to pracodawca ponosi koszta związane z przeprowadzeniem takiego szkolenia i ma w obowiązku dopilnować, by się ono odbyło. Dzięki prawu została unormowana także kwestia kwalifikacji kosztów szkoleń pracowników.

Kodeks pracy a szkolenie BHP

Kwestie dotyczące szkoleń BHP, są bardzo szczegółowo omówione w Kodeksie pracy. Konkretnie mówi o nich rozdział Bezpieczeństwo i higiena pracy, w artykułach od 207 do 237. W poszczególnych podpunktach bardzo szczegółowo wymienione są zarówno obowiązki pracodawcy, jak i pracownika. Między innymi mowa jest o tym, iż szkolenia BHP, czyli ich organizacja i przeprowadzenie w terminie, leżą po stronie pracodawcy. Powinny odbywać się one w godzinach pracy, a jeśli sytuacja na to nie pozwala, muszą być liczone jako godziny nadliczbowe. Prawo bardzo dobrze określa w tych artykułach prawa pracowników, które powinni oni znać przed przystąpieniem do pracy.

Paragraf określający kwalifikację kosztów szkoleń pracowników

W dniu 1 stycznia 2016 roku, zaczęła obowiązywać nowa treść objaśnień do Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Paragraf 470, dotyczący szkoleń, między innymi również szkoleń BHP, uległ pewnym zmianom. Dodano zapis o tym, iż w paragrafie mają być uwzględniane nie tylko wydatki, które są wynagrodzeniem pracowników, przykładowo z tytułu umowy o dzieło czy też zlecenie. Mają być także brane pod uwagę inne, poboczne koszta. Między innymi dojazd, zakwaterowanie czy też wyżywienie osób biorących udział w szkoleniu.

W praktyce natomiast oznacza to, iż wszystkie wydatki poniesiona w związku z kosztem dojazdów pracowników na szkolenie, które są rozliczane na podstawie poleceń wyjazdów służbowych, klasyfikuje się do paragrafu 470.

Kodeks pracy jest podstawą w kwestii BHP zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Natomiast paragraf 470, pomaga w prawidłowej klasyfikacji kosztów z punktu widzenia pracodawcy. To dwa główne zapisy dotyczące BHP, które należy znać.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *