Szkolenie BHP w godzinach pracy

Jak głosi art. 2373 § 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są na koszt pracodawcy i przede wszystkim odbywają się w godzinach pracy. Czy jednak faktycznie muszą być one organizowane w trakcie pracy?

Czy szkolenie BHP musi odbyć się w trakcie pracy?

Czasem sytuacja jest taka, iż pracodawca nie jest w stanie zorganizować szkolenia w godzinach pracy pracownika. Co w takiej sytuacji? Czy może ono w związku z tym zostać przeprowadzone po godzinach? Odpowiedź brzmi tak, jednak w gruncie rzeczy nie jest to stratą dla pracownika. Jak głosi wyżej wspomniany artykuł, takie szkolenie musi być zawsze na koszt pracodawcy. Dlatego też pracownik nie może z jego tytułu ponosić żadnej szkody, chociażby takiej wynikającej ze straty wolnego czasu.

Dlatego też jeśli szkolenie odbywa się przykładowo po godzinach, wówczas stanowi ono godziny nadliczbowe, za które pracownik musi zostać nagrodzony i musi mu zostać wypłacona pensja, uwzględniająca te godziny. Jeśli szkolenia odbywa się w dzień wolny od pracy, wynikający z zazwyczaj pięciodniowego tygodnia pracy, wówczas pracodawca jest zobowiązany do tego, by dać pracownikowi wolne w inny dzień. Pracownik zatem nie jest stratny w żadnym przypadku. Otrzymuje bowiem albo wynagrodzenie na godziny nadliczbowe, albo wolne w inny dzień, jeśli musiał stawić się na szkolenie w dniu wolnym od pracy, czyli zazwyczaj w sobotę bądź też niedzielę.

Czy szkolenia podnoszące kwalifikację wliczają się do czasu pracy?

Wielu pracowników zastanawia się czy szkolenia podnoszące kwalifikacje pracownika, są traktowane tak samo jak szkolenia BHP. Tutaj kwestia jest dużo bardziej zawiła. Kodeks pracy bowiem jednoznacznie nie wypowiada się na temat tego, w jaki sposób powinny one być liczone.

W tym przypadku pracodawca ma bowiem większe możliwości, nie jest bowiem ograniczony prawem. Może zatem doliczyć takie godziny do czasu pracy bądź też stwierdzić, iż nie podlegają one wynagrodzeniu.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *