Szkolenie BHP wstępne i okresowe

W obecnych czasach nie sposób wyobrazić sobie pracy w przedsiębiorstwie bez dbania o jej higienę i bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Każde miejsce pracy jest inne i wymaga zupełnie innego przygotowania pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, niemniej nie sposób obejść się bez szkoleń. Szkolenie BHP jest więc obowiązkowe o czym musi pamiętać każdy pracodawca, gdy zatrudnia w swojej firmie każdego nowego pracownika.

 

Decydując się na szkolenie BHP, warto pamiętać o tym, że są dwa rodzaje takich szkoleń, które przygotowują do pracy.

Wyróżnia się bowiem szkolenie wstępne, jak i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne polega na tym, że pracodawca zapoznaje nowych pracowników z charakterem przyszłej pracy. Omawia się również zasady bezpieczeństwa, a także wspomina o zagrożeniach. Mogą one występować bądź to w całym zakładzie, bądź też na konkretnym stanowisku pracy. Szkolenia wstępne muszą przejść wszyscy pracownicy, niezależnie od tego, na jakiej umowie są oni zatrudnieni w danym przedsiębiorstwie.

 

Wstępne szkolenie BHP obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny może być przeprowadzony przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia, więc może to być pracownik BHP. Osoba ta może być zatrudniona w przedsiębiorstwie i wyznaczona przez pracodawcę do zorganizowania takiego szkolenia w tej firmie. Może się również i tak zdarzyć, że szkolenie z zakresu BHP przeprowadzi sam pracodawca, który będzie w tej dziedzinie posiadać wystarczającą wiedzę.

Jeśli zaś chodzi o szkolenia BHP okresowe, to, jak sama nazwa wskazuje, są organizowane raz na jakiś czas. To, jak często będzie się ono odbywać, zależy od wewnętrznych ustaleń w danej instytucji. Również gdy w przedsiębiorstwie pojawiły się jakieś nowe udoskonalenia, na przykład w postaci nowych urządzeń. Na tego typu szkoleniach nie tylko poznaje się nowe zagadnienia, ale również pracownicy mogą ugruntować zdobytą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *