Na czym polega szkolenie BHP?

Każdy pracownik rozpoczynający nową pracę musi najpierw przejść wstępne szkolenie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Mimo, że większość osób zna zasady BHP z czasów studiów czy nawet z poprzedniego miejsca pracy to i tak zawsze obowiązkowe jest szkolenie wstępne, które ma na celu pokazać lub przypomnieć pracownikowi jak powinien wykonywać prawidłowo swoje obowiązki bez narażania siebie i współpracowników na niebezpieczeństwo.

Dla kogo szkolenie BHP jest obowiązkowe?

Nie jest to istotne czy dana osoba przechodziła kiedykolwiek wcześniej szkolenie BHP. Ważniejszy jest rodzaj zatrudnienia, chociaż warto każdą osobę pracującą w firmie przeszkolić dla jej bezpieczeństwa. Jednak obowiązkowo przeszkolone z zakresu BHP muszą być osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę oraz studenci i uczniowie odbywający praktyki w ramach nauki zawodu.

Szkolenie – przed czy po przyjęciu do pracy?

Generalnie szkolenie powinno się odbyć przed rozpoczęciem pracy, ale może to być w dniu pierwszego dnia pracy jako pierwszy element realizacji wyznaczonych obowiązków. Po szkoleniu pracownik będzie mógł przystąpić do realizacji swoSzkolenie BHPich obowiązków.

Samo szkolenie jest przeprowadzane przez pracownika służby BHP. Nie może go prowadzić na przykład właściciel firmy. Jeśli nie posiada do tego odpowiednich uprawnień.

Etapy szkolenia

Każda osoba odbywająca szkolenie najpierw dowiaduje się o ogólnych zagrożeniach mogących wystąpić w miejscu pracy. Są to opisy sytuacji, które mogą nastąpić lub też wskazówki czego nie robić np. nie stawać na krzesło obrotowe – korzystać z drabiny. Zawsze podaje się też wskazaną pozycję pracy np. odległość oczu od monitora komputerowego, wysokość siedziska itd.

Drugi etap szkolenia obejmuje szkolenie stanowiskowe, które konkretnie opisuje jakie zagrożenia mogą wystąpić z powodu pracy na tym stanowisku. Ale ma też na celu pokazanie jak w prawidłowy i bezpieczny sposób wykonywać pracę na tym stanowisku. Podczas szkolenia BHP powinny być też wspomniane zasady udzielania pierwszej pomocy.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *