Uprawnienia na wózki widłowe

Zacznijmy od tego, że wszelkie uprawnienia na obsługę pojazdów, które potwierdza urząd dozoru technicznego, nie dotyczą jedynie wózka widłowego. Pojazd z widłami z przodu to najpopularniejszy rodzaj transportera, więc jego nazwa rozpowszechniła się najbardziej. W oficjalnych dokumentach, które można traktować jako prawo jazdy na specjalne środki transportu, widnieje zupełnie inne określenie.

WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z operatorem

Używając sformułowania „uprawnienia na wózki widłowe” mamy na myśli pozwolenie na kierowanie jednym z pojazdów WJO, należącym do odpowiedniej kategorii. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych polega na transportowaniu na małym dystansie ładunków o dużej masie. Oprócz wideł mogą one mieć zamontowane od czoła lub z boku inny rodzaj urządzenia operacyjnego. Tak czy inaczej, dopiero posiadanie odpowiednich dokumentów pozwoli nam zasiąść za pulpitem urządzenia transportu bliskiego.

Ile trwa kurs na wózki widłowe?

Programie nr 2/2007/OUTB, zatwierdzony przez Urząd DT mówi wyraźnie, w jakim zakresie czasowym w naszym kraju powinno zamknąć się szkolenie, dające podstawę, by zdobyć uprawnienia na obsługę sprzętu UTB. Wynosi on minimum 35 godzin lekcyjnych (po 45 minut) kursu podstawowego i ewentualnie 4 godziny uzupełnienia dla osób, które nie zaliczą wstępnego testu na poziomie 60 proc. Część teoretyczna to 25 h, na praktykę firma organizująca kurs przeznaczy 10 h. W skład uzupełnienia wchodzą po 2 h na mechanikę i elektrotechnikę.

Ile kosztuje kurs pozwalający zdobyć uprawnienia?

Uczestnik kursu powinien mieć ukończone 18 lat i wykazać się zaświadczeniem lekarskim, które pozwoli mu na pracę z wózkami jezdniowymi z podnośnikiem. By móc zdobyć uprawnienia, należy ukończyć kurs przygotowujący, który pozwoli przystąpić do egzaminu. Opłata za egzamin w wysokości około 170 zł nie jest wliczana w cenę kursu, a uczestnik szkolenie może uiścić ją wraz z przelewem za cały kurs.

Program kursu, wymagany zarządzeniem Urzędu Dozoru Technicznego, wynosi 35 godzin, z czego 10 godzin to szkolenia praktyczne z obsługi podnośników jezdnych. Koszt kursu oscyluje wokół kwoty 400 zł. Można skorzystać z oferty zorganizowania szkolenia dla większej ilości chętnych – wówczas cena będzie odpowiednio niższa.

 

Kurs na wózki widłowe

Popularny kurs na wózki widłowe można ukończyć w jednej z trzech kategorii. Najniższy stopień III WJO oznacza wózki prowadzone i zdalnie sterowane (często używane w dyskontach i marketach). II WJO zapewnia naukę obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych każdego typu z wyłączeniem urządzeń znanych jako specjalizowane. By móc je obsługiwać, należy przejść cykl szkoleń na I WJO, by pracować na urządzeniach ze zmiennym wysięgiem (np. ładowarki teleskopowe) oraz z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem. Każdy wyższy stopień uprawnień do obsługi wózków jezdniowych oznacza, że możemy przenosić ładunki również przy pomocy urządzeń z niższych kategorii. Wybierając kurs na wóżki widłowe koniecznie trzeba sprawdzić, czy odbywa się on według programu Urzędu Dozoru Technicznego – tylko taki gwarantuje zdobycie pełnych uprawnień.

Uprawnienia – w Polsce są ich trzy rodzaje

Kursy na wózki widłowe nie oznaczają uprawnień z automatu – podobnie jak kurs na prawo jazdy muszą się zakończyć egzaminem. Dopiero jeden z trzech dokumentów pozwoli zamienić kurs na wózki widłowe w realne prawo pozwalające obsługiwać wózki jezdniowe.

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe – dowiedz się na https://kursnawozekwidlowy.pl/

Kwalifikacja zawodowa UDT z bezterminową zgodą

Jeśli udokumentowane zajęcia trwały co najmniej 35 h i obejmowały treści programu UDT, można przystąpić do egzaminu dla operatorów wózków widłowych. Nasze przepisy przewidują, że egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego pozwala wystawić dokumenty ważne na czas nieokreślony, który daje uprawnienia na wózki widłowe w kat. I, II lub III WJO na terenie całej Polski. Teoretyczne i praktyczne potwierdzenie umiejętności na egzaminie skutkuje wydaniem książeczki przypominającej prawo jazdy, która najczęściej jest honorowana także za granicą. W przypadku, gdy operator wyrazi chęci podnoszenia kwalifikacji i zdobycia prawa manewrowania wózkiem teleskopowym, powinien ukończyć kolejny kurs na wózek widłowy kat. I WJO i zdać nowy egzamin UDT. Cena egzaminu dla operatorów wózków widłowych wynosi około 170 zł.

Ograniczone kwalifikacje, czyli zaświadczenie dla operatora, które uprawnia do pracy w ograniczonym zakresie

Musisz pamiętać, że nie każde szkolenie na prowadzenie pojazdów z podnośnikiem przynosi taki sam efekt, jeśli chodzi o rodzaj uprawnienia. Jesteś zatrudniony w firmie, która wymaga uczestnictwa w kursie, byś zdobył możliwość prowadzenia urządzeń z dowolnym napędem (elektrycznym, gazowym lub spalinowym)? Powinieneś wiedzieć, że zdobywając praktyczne umiejętności sterowania widlakami nie możesz ich wykorzystywać poza terenem firmy. Ten ograniczony zakres nabywania praw jest często stosowany przez pracodawców. Ukończyłeś kurs, wózki widłowe nie mają przed tobą tajemnic, ale imienna zgoda, czyli certyfikat wystawiony przez podmiot gospodarczy ma ograniczoną ważność, zarówno pod względem czasowym, jak i terytorialnym. To ograniczone zaświadczenie traci ważność, gdy chcesz podjąć pracę na terenie Polski lub za granicą, może je anulować również sam szef, gdy np. dojdzie do nawet niegroźnego wypadku z wózkami na placu lub hali. Dlatego lepiej skorzystać z usług firm organizujących szkolenia, poszukać kursu na własną rękę i zdobyć legitymację UDT zamiast zaświadczenia imiennego.

Jeszcze jedna ewentualność – książeczka IMBiGS

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jako jedyna instytucja poza UDT może wystawić bezterminowe uprawnienia na wszystkie kategorie. Nasze przepisy nie pozwalają mu wystawiać jedynie pozwoleń imiennych. Książeczka wystawiona przez IMBiGS jest honorowane tak samo jak dokumenty UDT. To zdecydowanie najmniej popularny sposób na zdobycie uprawnień. Mimo bliźniaczo podobnego programu i identycznych efektów, jak w przypadku najpopularniejszego dokumentu, uprawnienia IMBiGS zdobywa się za znacznie wyższą cenę. W przypadku książeczki UDT koszt kursu i egzaminu powinien wynieść 600-700 zł. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wycenia dokument wystawiany przez siebie na kwotę nawet trzy razy większą.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *