Obowiązek pracodawcy względem szkoleń przeciwpożarowych

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej mówi nam w artykule 4 i pierwszym ustępie, jak pracodawca powinien postępować pod względem przygotowywania swoich pracowników do ewentualnego zagrożenia z tego zakresu. Przede wszystkim musi on ustalić zasady i sposób postępowania, na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej czy też innego zagrożenia miejscowego. Następnie natomiast musi zapoznać pracowników z wszelkimi przepisami i zasadami. Pomaga w tym szkolenie przeciwpożarowe.

Jak powinno wyglądać szkolenie przeciwpożarowe?

W gruncie rzeczy żaden przepis nie mówi ściśle jak takie szkolenie powinno wyglądać oraz jak przebiegać. Jednak ogólnie przyjęte jest, iż jego program powinien być dostosowany do stanowiska pracy, jakie zajmuje dana osoba. Dlatego też tego typu szkolenia powinny stanowić integralną część szkoleń wstępnych podstawowych oraz instruktażu ogólnego.

Podczas instruktażu ogólnego, pracownik powinien zostać zapoznany z przepisami i wszelkimi instrukcjami przeciwpożarowymi, które obowiązują w danej firmie czy też ogólnie obiekcie. Pracownik musi zatem zostać powiadomiony jakie są zasady ewakuacji, czy też jak należy obsługiwać sprzęt gaśniczy. Muszą zostać także przedstawione dokładnie zagrożenia, jakie mogą występować na poszczególnych stanowiskach pracy. Takie szkoleni wstępne musi zostać przeprowadzone w okresie 6 miesięcy, od daty przyjęcia pracownika. Musi być ono dostosowane do stanowiska pracy i jej specyfiki.

Oczywiście takie szkolenie nie powinno być jedynym, jakie pracownicy mają zapewnione w miejscu pracy.

Powinno się także przeprowadzać szkolenia okresowe, takie jakie są przeprowadzane z zakresu BHP. Podczas takich szkoleń odbywających się co kilka lat, w zależności o specyfiki miejsca pracy, powinny być przypominane ogólne przepisy dotyczące kwestii przeciwpożarowych. Muszą one obejmować nie tylko pracowników, ale także i pracodawców. Poza tym takie szkolenie może również być wzbogacone o różnego rodzaju ćwiczenia praktyczne. Choć nie ma zatem skonkretyzowanych przepisów mówiących o wyglądzie szkoleń z zakresu przeciwpożarowego, podpina się je niejako pod szkolenia z zakresu BHP.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *