Szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, by przeszkolić swoich pracowników w kwestii ochrony przeciwpożarowej. Ponadto taka osoba musi również ochronę przeciwpożarową zapewnić. W jaki sposób?

Obowiązki pracodawcy pod względem ochrony przeciwpożarowej

Bez względu na to, czy pracodawca jest właścicielem budynku, w którym znajduje się firma czy też go wynajmuje, musi on spełniać pewne obowiązki. Przede wszystkim musi przestrzegać wszelkich przeciwpożarowych wymagań. Są to wymagania budowlane, technologiczne oraz instalacyjne. Poza tym pracodawca jest także zobowiązany do tego, by wyposażyć budynek w niezbędny sprzęt pożarniczy oraz ratowniczy. Muszą się w nim znaleźć także środki gaśnicze. Musi zapewniać cykliczną konserwację i naprawę tych sprzętów.

Zapewniona musi zostać również możliwość ewakuacji w razie potrzeby wszystkim tym, którzy znajdują się na terenie obiektu. Budynek musi zostać również przygotowany do tego by przeprowadzona została akcja ratownicza. Tak samo musi zostać przygotowany teren wokół, jeśli takowy należy do budynku.

Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników

Kto przeprowadza szkolenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej?

Pracodawca musi zaznajomić swoich pracowników z tym, jakie są obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Musi on także dokładnie ustalić jakie zasady będą obowiązywać gdy taki pożar powstanie bądź też zdarzy się klęska żywiołowa.

W każdym zakładzie pracy musi być jedna osoba, która jest odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową. Samo szkolenie w tym zakresie natomiast przeprowadza osoba, która posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje. Może być to na przykład osoba, która jest zatrudniona w jednostce ochrony przeciwpożarowej bądź też inna, która zdobędzie właściwe kwalifikacje w tym zakresie.

Jak powinno wyglądać szkolenie przeciwpożarowe?

W gruncie rzeczy żaden przepis dokładnie nie określa, jak takie szkolenie musi wyglądać. Jednak ogólnie przyjęte jest, że musi być ono dostosowane do stanowiska pracy, jakie wykonują dane osoby w firmie.

Takie szkolenie jest kwestią priorytetową, dlatego też musi zostać przeprowadzone w jak najszybszym czasie. Powinno być ono częścią szkolenia wstępnego podstawowego oraz instruktażu ogólnego.

Szkolenie wstępne podstawowe musi zostać przeprowadzone w terminie sześciu miesięcy, od przyjęcia osoby do pracy. Podczas takiego szkolenia przeciwpożarowego należy poinformować pracownika o ewentualnych zagrożeniach oraz o tym, jak obsługiwać różnorodne sprzęty gaśnicze, gdzie się one znajdują, do czego służą. Takie szkolenie powinno obejmować także kwestie typowo praktyczne.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *