szkolenie przeciwpożarowe

Obowiązek pracodawcy względem szkoleń przeciwpożarowych

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej mówi nam w artykule 4 i pierwszym ustępie, jak pracodawca powinien postępować pod względem przygotowywania swoich pracowników do ewentualnego zagrożenia z tego zakresu. Przede wszystkim musi on ustalić zasady i sposób postępowania, na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej czy też innego zagrożenia miejscowego. Następnie natomiast musi zapoznać pracowników z wszelkimi przepisami i zasadami. Pomaga w tym szkolenie przeciwpożarowe. Czytaj więcej o Obowiązek pracodawcy względem szkoleń przeciwpożarowych