Pracownicy wiedzą, jak chronić się przed pożarem

Nie ma chyba groźniejszego żywiołu niż ogień. Jego pojawienie się w miejscu pracy zawsze zwiastuje liczne zagrożenia i niebezpieczeństwa. Tym ważniejsze jest to, abyśmy wiedzieli jak należy postępować na wypadek jego pojawienia się oraz jakie są metody zwalczania go. Z ogniem nie ma żartów, szczególnie wtedy, kiedy pojawia się w miejscach, w których przebywa duża liczba osób. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak wówczas należy postępować, dowiesz się tego w trakcie szkolenia ppoż. Dla kogo jest ono organizowane? Czytaj więcej o Pracownicy wiedzą, jak chronić się przed pożarem