Szkolenie BHP

Szkolenia BHP Toruń a obowiązki pracodawcy

Nawet w najspokojniejszym miejscu pracy, można spotkać się z różnymi zagrożeniami. Czynniki zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu inne będą w biurze, inne w zakładzie produkcyjnym, ale zawsze występują. Z tego względu ciążą na pracodawcy pewne obowiązki. Musi on zadbać o to, by warunki pracy były bezpieczne i higieniczne. Odpowiada on także za to, czy pracownik przejdzie odpowiednie szkolenia. Czytaj więcej o Szkolenia BHP Toruń a obowiązki pracodawcy